Reklamacje i zwroty

Zgodnie z regulaminem Sklepu, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest niezgodny z umową. Klient powinien odesłać niezgodny z umową towar pod adresem sklepu MEGATIC Piotr Borowik, ul. Kręta 56A lok. 5A, 15-345 Białystok. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis zgłoszenia ze wskazaniem, czy Klient chce skorzystać z roszczeń reklamacyjnych (w Sklepie), czy gwarancyjnych (u Producenta), a także zakres żądania Klienta. 

Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego. Na życzenie Klienta możliwe jest także zamiast uzyskania zwrotu środków finansowych skorzystanie przez niego z oferty na inne dostępne w Sklepie towary. 

Świadczenie sprzedawcy wykonane zgodnie z zamówieniem Klienta nie podlega zwrotowi.